Certifieringar – Kvalitet

  • Vi är certifierade enligt EN-1090-1 sedan 2014-06-18
  • Vi är certifierade enligt FR2000 sedan 2014-08-19
  • Vi är certifierade enligt ISO 3834-2 sedan 2017-10-18

Från 1 juli 2014 ska lastbärande stålkomponenter och bärverk i stål vara CE-märkta. Den som ansvarar för CE-märkningen ska vara certifierad enlig SS-EN 1090-1. All upphandling av bärverk i stål måste följa det nya regelverket och komponenterna ska vara CE-märkta.

Vi är certifierade enligt EN-1090-1 i utförandeklass EXC1 och EXC2 och kan därmed CE-märka våra produkter. Certifieringen innebär att ni som beställare inte behöver anlita utomstående sakkunnig när det gäller kontroll av tillverkningen och att Alwerco Svets & Smides verkstad har rätt förutsättningar för att utföra entreprenaden enligt gällande regelverk.

SS-EN 1090-1 ger krav och vägledning för rutiner och kvalitetssystem. Godkännandet innebär att vi har väl fungerande rutiner och erforderlig kompetens vid tillverkning.

Vi är också kvalitetscertifierade enligt FR2000 Verksamhetsledning. FR2000 är ett ledningssystem som integreras i hela organisationen, från offert till avslutad affär. Det innehåller krav på ett system för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens.

De grundläggande värderingarna i FR2000 är:

  • Nöjd kund
  • Affärsmässighet
  • Kompetenta och motiverade medarbetare

Alwerco Svets & Smide har som första stålbyggare certifierat sig för den nya standarden FR2000:2017.
Nordcert